Spelregels

Een spel zonder regels is geen spel. Regels bepalen het spel en “maken” het spel. Hoe kun je een punt scoren als er geen regels zijn, die bepalen wanneer iemand een punt scoort? Daarom hierbij de regels van BADMINTON.

Partijen

Het badmintonspel kent in wedstrijdvorm vijf onderdelen:

 • damesenkelspel
 • herenenkelspel
 • damesdubbelspel
 • herendubbelspel
 • gemengd dubbelspel

Speelveld

Het speelveld lijkt op dat van tennis. Twee gelijke helften gescheiden door (een wat hoger) net. Het veld is begrensd met lijnen. Omdat badminton meestal in sporthallen wordt gespeeld, waar ook andere sporten worden gespeeld, is het even goed opletten, welke kleur lijn de afscheiding van het badmintonveld vormt.

Er gelden andere lijnen voor dubbelspel dan voor enkel spel. Voor het enkelspel is het veld iets minder breed, maar nog wel even lang. Voor het enkelspel gelden de binnenste zijlijnen en de achterste achterlijn. Het veld wordt dus lang en smal. Voor het dubbelspel gelden alle buitenste lijnen. Alleen voor de service geldt de voorste achterlijn.

Service

De service dient onderhands te worden geslagen vanuit het servicevak diagonaal in het tegenover liggende servicevak. Bij de aanvang van het spel begint men op de stand 0-0 vanuit het rechtervak te serveren.

In tegenstelling tot enkele jaren geleden wordt er ALTIJD een punt gescoord, als de shuttle de grond raakt. Je hoeft dus niet meer te serveren om een punt te kunnen scoren. Als je serveert en de tegenstander maakt een fout, dan krijg je een punt. Als je serveert en je maakt zelf een fout, dan krijgt de tegenstander een punt.

Een fout kan zijn:

 • Je laat de shuttle binnen het veld aan je eigen kant de grond raken
 • Je speelt de shuttle zo, dat deze buiten het speelveld terecht komt, of met serveren buiten het serveervak
 • Je raakt met de shuttle het plafond, of een van de zaken die daaraan hangt (bijvoorbeeld een lamp)
 • Je speelt de shuttle, voordat hij over het net aan je eigen zijde is (je racket mag NIET over het net komen)
 • Je serveert op een illegale wijze (niet onderhands, niet vanuit je eigen vak, voordat de (tegen)speler(s) stilstaan)

Als je een punt scoort dan mag je ook serveren. De service gaat dus over van de ene naar de andere speler als degene die geserveerd heeft een fout maakt. Maakt de andere een fout dan mag diegene nogmaals serveren, net zo lang tot hij/zijzelf een fout maakt.

Met het dubbelspel werkt het op dezelfde wijze. Hier geldt echter het volgende:

 • Als een duo een punt scoort op de eigen service, dan wisselen de partners van helft.
 • De service wordt om en om van de linker- en de rechterhelft van het veld gemaakt, totdat het duo een fout maakt. De service gaat dan over naar de tegenpartij. Deze serveert, afhankelijk van de stand of van de linker, of van de rechterhelft.
 • Als het duo door de fout van de tegenstander de service krijgt, krijgt zij automatisch ook een punt, dit punt telt mee voor de bepaling van welke helft vandaan zij zullen moeten serveren.
 • Bij een even stand wordt er altijd vanaf de rechterzijde van het veld geserveerd; bij de oneven stand van de linkerzijde. Let wel, als de service van het ene naar het andere duo overgaat, dan blijven alle spelers staan op de helft waarop zij bij de laatste service stonden. Er wordt ALLEEN van helft gewisseld als de serverende partij een punt scoort en dus nogmaals mag serveren.

Telling

De puntentelling gaat tot de 21. Er moet echter altijd een twee punten groot verschil zijn om daadwerkelijk te kunnen winnen. Voor het bereiken van de 21 en daarmee de winst van de partij, maakt het niet uit of de winnaar het punt scoort uit de eigen service of uit de service van de tegenstander.

In principe wordt er een best out of three gespeeld. Er zijn dus minimaal 2 sets van 0 tot 21 (of meer bij een verschil kleiner dan 2) en maximaal 3 sets.

Bij BVZP wordt er, afhankelijk van de drukte op een avond, op tijd gespeeld. Wie na 20 minuten de meeste sets heeft gewonnen, wint de game.

Racket en shuttle

Over het algemeen dient u zelf een racket aan te schaffen. In de erkende sportzaken kunt u voortreffelijke rackets kopen. U kunt zich, voordat u tot aanschaf overgaat, het best eerst laten voorlichten, welk racket het best bij uw speelstijl past. Straat- en campingrackets zijn meestal niet geschikt voor wedstrijdbadminton. De shuttles worden over het algemeen door de club geleverd. De NBB geeft regelmatig een lijst uit van goedgekeurde shuttles.