Open Badmintontoernooi !!

Heb je zin in een gezellig open badmintontoernooi vanaf 16 jaar, schrijf je dan in.
Het toernooi wordt gehouden op zaterdag, 17 juni 2023 vanaf 10.30 – ca. 16.00 uur in Sporthal Waterpoort, Middeldijkerplein, Barendrecht.
Kosten bedragen per inschrijving : € 10,00.
Verdere info op ons inschrijfformulier en deze gegevens sturen naar : fusietoernooi@gmail.com.
Wij hopen op een goede opkomst en zien jullie inschrijvingen met belangstelling tegemoet.
———————————————————————————————
INSCHRIJFFORMULIER
BADMINTON CLUB BARENDRECHT
(v/h BVZP en BC Portland Senioren)
“Open Badmintontoernooi”, zaterdag 17 juni 2023
==================================================================================
Beste badmintonliefhebbers,
I.v.m. met onze nieuwe start als BC Barendrecht organiseren wij een OPEN BADMINTON TOERNOOI,
voor senioren van 16 jaar en ouder.
Het toernooi vindt plaats op zaterdag, 17 juni 2023 om 10:30 uur in Sporthal Waterpoort,
Middeldijkerplein 9, 2993 DL Barendrecht. Zaal open om 10.00 uur.
Ken je nog mensen, die het ook leuk vinden te komen spelen, schroom dan niet en nodig deze
perso(o)n(en) gewoon uit.
Immers hoe meer zielen hoe meer vreugde. Vergeet niet deze perso)o)n(en) in
te schrijven.
Het gezonde van de sport wordt net als bij vorige edities weer onderstreept met de beschikbaarstelling
van fruit.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 p.p.
Bij voorkeur bij inschrijving s.v.p. het bedrag overmaken naar :
NL 49 INGB 0634 747 932 t.n.v. Badminton Club Barendrecht.
De inschrijving sluit op 3 juni 2023.
Wij hebben er erg veel zin in en hopen, dat jullie je weer in groten getale zullen inschrijven.
Dat kun je doen door een e-mail te sturen naar : fusietoernooi@gmail.com of naar ons correspondentieadres
Onyxlaan 43, 3162 TC Rhoon met daarin de volgende gegevens:
1. Voornaam en Achternaam: ——————————————————————— Man/Vrouw
2. E-mail adres : ———————————————————————
3. Telefoonnummer : ———————————————————————
4. Jouw badmintonvereniging: ———————————————————————
5. Het niveau waarop je speelt : Groep 1 : D = beginner/ongeoefend + C = geoefend/gevorderd,
Groep 2 : B = wedstrijdspeler + A = gevorderd wedstrijdspeler.
(Graag omcirkelen)
TOESTEMMINGSVERKLARING
Door mijn aanmelding voor het toernooi op 17 juni 2023 geef ik Badminton Club Barendrecht toestemming voor het gebruik van gemaakte foto’s/en/of filmpjes van dit toernooi.